Återförsäljare/forhandlere      Storsjö 720       Storsjö 616   Startsida  Kontakt
 
 
 

Nyhet:

Under våren 2010 kan vi erbjuda eldrift på Storsjö 616 som ett hybridkoncept genom två elmotorer som monteras på var sida om huvudmotorn. Systemet kan även eftermonteras på existerande

Storsjö 616-modeller.

Poängen är att kunna välja eldrift vid dom tillfällen som man inte behöver ha båten i planande hastighet.
Hur lång tid av din totala båttur räcker det med endast 5 knop?

10, 30, 60 eller 90 % av tiden? Svaret kan du endast ge själv,

men om du tänker dig körning i hamnområde, övriga lågfartsområden

eller när du önskar att endast glida tyst och lungt, när du skall upp mot en strand och framför allt trolling, så kanske tiden du kan använda eldriften blir betydande.
Bonusen blir flera; miljövänlighet, tystnad och inte minst superbillig driftskostnad.

Motorerna styrs enkelt med joystick och den dubbelsidiga motormonteringen ger även möjlighet att smidigt rotera 360 grader med båten.

Elmotorerna sitter monterat på var sitt trimplan och tiltas hydrauliskt ner vid behov. När man kör med huvudmotorn och båten lyfts i planande läge är motorerna helt ur sjön och har ingen bromsande effekt utan man har då den andra fördelen med systemet; att kunna utnyttja trimplanen.

En annan fördel med systemet är smidigheten i körning vid grunt vatten, nära land och vid områden med tång eller vass eftersom motorerna inte sticker ner på samma sätt som huvudmotorn och riskerna för dyra skador minimeras. Då är det bara att tilta ner elmotorena och smyga framåt i lämplig fart.


Sist men inte minst har du med hjälp av elmotorerna en säkerhet vid driftstörning av huvudmotorn.

Till Storsjö 616

 

Tekniska specifikationer:

2 stk elmotorer tot 4 kw
36 volt

9 x 12" trimplan

Hastighet 0-5 knop

Drifttid upp till 5 timmar beroende på val av batterier och körhastighet

 

 
© 2004 storsjobat.se